Providing Real-World Solutions
for the Industry’s Toughest Challenges
Manage and Measure
Your Marketing Goals
Identify and select the right projects
Easily view project data
Improve decision-making

אורקל Primavera הינו פתרון הנחשב למוביל בעולם בניהול פורטפוליו של פרויקטים

 • תכנון וביצוע של פרויקטים ביעילות ובאפקטיביות גבוהה
 • "ראית הנולד" – ניהול של בעיות וסיכונים בעוד מועד ותכנון חלופות.
 • ניהול משאבים ועלויות
 • סיוע בעמידה בסטנדרטים הגבוהים הנדרשים בשוק זה
 • אופטימיזציה של יכולת הייצור, איכות ורווחיות
 • עמידה באילוצי תקציב בתנאי חוסר ודאות
 • ניהול פעילויות בלתי צפויות מראש ושינוי עדיפויות בצורה אפקטיבית
 • מהן הדרישות המיוחדות?

 • פיתוח מספר רב של פרויקטים במקביל
 • משך זמן פיתוח וייצור ארוך במיוחד
 • דרישות לעמידה בתקנים מחמירים
 • דרישה לפיקוח צמוד על תהליכי הפיתוח והייצור
 • דרישות אלו מחייבות את הנהלת החברות לכלי ניהול מתקדמים המסוגלים לתת תמונה מערכתית של מצב כלל הפרוייקטים בחברה, עם אפשרות לניתוח רווחיות, סיכון, נכסים, משאבים ותקציבים. כלי שכזה מסייע באלו פרויקטים יש להשקיע, לאילו לתת עדיפות ומהו הסיכון הכולל אותו לוקחת החברה.

  תחום הביטחון והתעופה

  השוק התעופתי והבטחוני מאופיין בסיכון גבוה, תחרותיות הולכת וגדלה ובעמידה בסטנדרטים גבוהים במיוחד. חברות בשוק זה מחפשות דרכים לשפר את יעילותן ורווחיותן תוך כדי עמידה בדרישות המיוחדות לשוק זה.
  דרישות אלו מחייבות את הנהלת החברות לכלי ניהול מתקדמים המסוגלים לתת תמונה מערכתית של מצב כלל הפרוייקטים בחברה, עם אפשרות לניתוח רווחיות, סיכון, נכסים, משאבים ותקציבים. כלי שכזה מסייע באלו פרויקטים יש להשקיע, לאילו לתת עדיפות ומהו הסיכון הכולל אותו לוקחת החברה.
  Oracle Primavera מאפשרת אינטגרציה מלאה של מערכת ניהול הפרויקטים עם שאר המערכות הקיימות בארגון כגון מערכות כספים, כח אדם, ניהול משאבים וכדומה.

  דוגמאות וסרטונים

  צור קשר למידע נוסף

  צור קשר